folder Úradná tabuľa

Kategórie

folder Výzva na predloženie cenovej ponuky

Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad Hronom

folder Elektronické sčítanie obyvateľov - Elektronikus népszámlálás

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15. februára do 31. marca 2021.

Vyplnenie formulára prebieha výlučne elektronicky pomocou počítača, mobilného telefónu alebo tabletu s pripojením na internet.

Obyvateľ sa sčítava sám z domu, alebo môže požiadať o pomoc blízkej osoby. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, sčítací formulár vyplní jeho zákonný zástupca.

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, na základe rozhodnutia Vlády SR, asistované sčítanie začne od 1. apríla do 31. októbra 2021.

Pre všetkých tých, ktorí sa nemohli elektronicky sčítať od 15. februára do 31. marca 2021, Obec Malá nad Hronom zriadi dňom 1. apríla 2021 kontaktné miesto.

Viac informácií o sčítanie obyvateľov nájdete na webovej www.scitanie.sk.


  1. február 15. és március 31.-e között elektronikus népszámlálásra kerül sor.

A népszámlálási ív kitöltése kizárólag elektronikusan, számítógép, mobil vagy tablet segítségével interneten keresztül történik.

A lakos a kérdőívet önmaga tölti ki otthonában, vagy megkérheti hozzátartozója segítségét. Kiskorú vagy cselekvőképtelen személy helyett a törvényes képviselő tölti ki a kérdőívet.

Az elektronikus kérdőív a www.scitanie.sk honlapon érhető el.

Az aktuális járványügyi helyzetre való tekintettel, a Szlovák Köztársaság Kormányának határozata értelmében a népszámlálás aszisztált része 2021. április 1-jén kezdődik és legkésőbb október 31.-ig tart.

Mindazok számára, akik 2021. február 15. és március 31.-e között nemtudták valamilyen oknál fogva elvégezni az elektroniku népszámlálást, 2021. április 1-jei hatállyal Kicsind község kontakt helyet létesít.

A népszámlálással kapcsolatos bővebb információt a www.scitanie.sk honlapon találnak.

Dokumenty

pdf VK na funkciu riaditeľa MŠ v Malej nad Hronom Popular

By 348 downloads

Stiahnuť (pdf, 846 KB)

VK-na-funkciu-riaditela-MS-v-Malej-nad-Hronom.pdf

pdf Informácia Popular

By 791 downloads

pdf Záverečný účet obce Malá nad Hronom 2020 Popular

By 443 downloads

Stiahnuť (pdf, 142 KB)

Zaverecny-ucet-obce-Mala-nad-Hronom-2020.pdf

pdf MINV SODB A4 scitanie SK Popular

By 422 downloads

Stiahnuť (pdf, 388 KB)

MINV-SODB-A4-scitanie-SK-1.pdf

pdf MINV SODB A4 scitanie HU Popular

By 390 downloads

Stiahnuť (pdf, 390 KB)

MINV-SODB-A4-scitanie-HU.pdf

pdf Výberové konanie na pozícia riaditeľa MŠ Malá nad Hronom 2021 Popular

By 886 downloads

Stiahnuť (pdf, 783 KB)

Vyberove-konanie-na-pozicia-riaditela-MS-Mala-nad-Hronom-2021.pdf

pdf Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 Popular

By 871 downloads

Stiahnuť (pdf, 446 KB)

Informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2020.pdf

pdf Publicita plagat Mala nad Hronom Popular

By 516 downloads

Stiahnuť (pdf, 441 KB)

Publicita-plagat-Mala-nad-Hronom.pdf

pdf Publicita na web Popular

By 460 downloads

Stiahnuť (pdf, 370 KB)

publicita-na-web.pdf

pdf Obchodná verejná súťaž Popular

By 704 downloads

Stiahnuť (pdf, 1.08 MB)

obchodna-verejna-sutaz.pdf

pdf Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Popular

By 606 downloads

Stiahnuť (pdf, 1.02 MB)

vyberove-konanie-na-funkciu-riaditela-MS.pdf

pdf Plagát projektu Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad Hronom Popular

By 1260 downloads

Stiahnuť (pdf, 441 KB)

Plagat-projektu-Budovanie-bezplatnej-Wifi-siete-v-obci-Mala-nad-Hronom.pdf

pdf Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad Hronom Popular

By 1254 downloads

Stiahnuť (pdf, 370 KB)

Budovanie-bezplatnej-Wifi-siete-v-obci-Mala-nad-Hronom.pdf

pdf Oznámenie - voľby do SNR Popular

By 1426 downloads

Stiahnuť (pdf, 46 KB)

Oznamenie-volby-do-SNR.pdf

pdf Voľba poštou Popular

By 892 downloads

Stiahnuť (pdf, 334 KB)

Volba-postou.pdf

pdf Tájékoztató a választópolgár részére Popular

By 662 downloads

Stiahnuť (pdf, 99 KB)

Tajekoztato-a-valasztopolgar-reszere.pdf

pdf Oznámenie o doručení o delegovaní člena - voľby do SNR Popular

By 685 downloads

Stiahnuť (pdf, 83 KB)

oznamenie-o-doruceni-o-delegovani-clena-volby-do-SNR.pdf

pdf Informácie pre voličov Popular

By 773 downloads

Stiahnuť (pdf, 99 KB)

Informacie-pre-volicov.pdf

pdf Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO 2020 Popular

By 735 downloads

Stiahnuť (pdf, 76 KB)

Navrh-VZN-o-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO-2020.pdf

Erb obce Malá nad Hronom

Adresa úradu

Obecný úrad Malá nad Hronom č.2
943 65 Kamenica nad Hronom

Tel.: 036/753 42 60
Mobil: 0918/349 837
mail: obecmalanadhronom@gmail.com
web: www.malanadhronom.sk

Ochrana osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00309079

Samospráva

Starostka obce:
Ing.Rita Pásztorová

Obecné zastupiteľstvo:
Ölvediová Agáta – zástupkyňa starostky
Bálint Krisztina
Hendrík Ján
Rajnoha Marieta
Vígh Tibor

Google Mapa