folder Úradná tabuľa

Kategórie

folder Výzva na predloženie cenovej ponuky

Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad Hronom

folder Elektronické sčítanie obyvateľov - Elektronikus népszámlálás

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15. februára do 31. marca 2021.

Vyplnenie formulára prebieha výlučne elektronicky pomocou počítača, mobilného telefónu alebo tabletu s pripojením na internet.

Obyvateľ sa sčítava sám z domu, alebo môže požiadať o pomoc blízkej osoby. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, sčítací formulár vyplní jeho zákonný zástupca.

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, na základe rozhodnutia Vlády SR, asistované sčítanie začne od 1. apríla do 31. októbra 2021.

Pre všetkých tých, ktorí sa nemohli elektronicky sčítať od 15. februára do 31. marca 2021, Obec Malá nad Hronom zriadi dňom 1. apríla 2021 kontaktné miesto.

Viac informácií o sčítanie obyvateľov nájdete na webovej www.scitanie.sk.


  1. február 15. és március 31.-e között elektronikus népszámlálásra kerül sor.

A népszámlálási ív kitöltése kizárólag elektronikusan, számítógép, mobil vagy tablet segítségével interneten keresztül történik.

A lakos a kérdőívet önmaga tölti ki otthonában, vagy megkérheti hozzátartozója segítségét. Kiskorú vagy cselekvőképtelen személy helyett a törvényes képviselő tölti ki a kérdőívet.

Az elektronikus kérdőív a www.scitanie.sk honlapon érhető el.

Az aktuális járványügyi helyzetre való tekintettel, a Szlovák Köztársaság Kormányának határozata értelmében a népszámlálás aszisztált része 2021. április 1-jén kezdődik és legkésőbb október 31.-ig tart.

Mindazok számára, akik 2021. február 15. és március 31.-e között nemtudták valamilyen oknál fogva elvégezni az elektroniku népszámlálást, 2021. április 1-jei hatállyal Kicsind község kontakt helyet létesít.

A népszámlálással kapcsolatos bővebb információt a www.scitanie.sk honlapon találnak.

Dokumenty

pdf Publicita plagat Mala nad Hronom

By 52 downloads

Stiahnuť (pdf, 441 KB)

Publicita-plagat-Mala-nad-Hronom.pdf

pdf Publicita na web

By 48 downloads

Stiahnuť (pdf, 370 KB)

publicita-na-web.pdf

pdf Obchodná verejná súťaž Popular

By 218 downloads

Stiahnuť (pdf, 1.08 MB)

obchodna-verejna-sutaz.pdf

pdf Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Popular

By 188 downloads

Stiahnuť (pdf, 1.02 MB)

vyberove-konanie-na-funkciu-riaditela-MS.pdf

pdf Plagát projektu Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad Hronom Popular

By 421 downloads

Stiahnuť (pdf, 441 KB)

Plagat-projektu-Budovanie-bezplatnej-Wifi-siete-v-obci-Mala-nad-Hronom.pdf

pdf Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad Hronom Popular

By 433 downloads

Stiahnuť (pdf, 370 KB)

Budovanie-bezplatnej-Wifi-siete-v-obci-Mala-nad-Hronom.pdf

pdf Oznámenie - voľby do SNR Popular

By 522 downloads

Stiahnuť (pdf, 46 KB)

Oznamenie-volby-do-SNR.pdf

pdf Voľba poštou Popular

By 320 downloads

Stiahnuť (pdf, 334 KB)

Volba-postou.pdf

pdf Tájékoztató a választópolgár részére Popular

By 265 downloads

Stiahnuť (pdf, 99 KB)

Tajekoztato-a-valasztopolgar-reszere.pdf

pdf Oznámenie o doručení o delegovaní člena - voľby do SNR Popular

By 279 downloads

Stiahnuť (pdf, 83 KB)

oznamenie-o-doruceni-o-delegovani-clena-volby-do-SNR.pdf

pdf Informácie pre voličov Popular

By 267 downloads

Stiahnuť (pdf, 99 KB)

Informacie-pre-volicov.pdf

pdf Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO 2020 Popular

By 324 downloads

Stiahnuť (pdf, 76 KB)

Navrh-VZN-o-miestnom-poplatku-za-KO-a-DSO-2020.pdf

pdf Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 2020 Popular

By 350 downloads

Stiahnuť (pdf, 112 KB)

Navrh-VZN-o-dani-z-nehnutelnosti-2020.pdf

pdf Návrh rozpočtu obce na rok 2020 Popular

By 307 downloads

Stiahnuť (pdf, 67 KB)

Navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2020.pdf

pdf Výberové konanie Popular

By 274 downloads

Stiahnuť (pdf, 866 KB)

vyberove-konanie.pdf

pdf Vyberove konanie MS 2019 2 Popular

By 387 downloads

Stiahnuť (pdf, 848 KB)

Vyberove-konanie-MS-2019-2.pdf

pdf Oznámenie - voľby EU Popular

By 871 downloads

Stiahnuť (pdf, 254 KB)

Oznamenie-volby-EU.pdf

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pdf oznámenie o doručení o delegovaní člena voľby EU Popular

By 847 downloads

Stiahnuť (pdf, 320 KB)

oznamenie-o-doruceni-o-delegovani-clena-volby-EU.pdf

pdf Informacia o urovni vytriedenia KO za rok 2018 Popular

By 445 downloads

Stiahnuť (pdf, 429 KB)

Informacia-o-urovni-vytriedenia-KO-za-rok-2018.pdf

Erb obce Malá nad Hronom

Adresa úradu

Obecný úrad Malá nad Hronom č.2
943 65 Kamenica nad Hronom

Tel.: 036/753 42 60
Mobil: 0918/349 837
mail: obecmalanadhronom@gmail.com
web: www.malanadhronom.sk

Ochrana osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00309079

Samospráva

Starostka obce:
Ing.Rita Pásztorová

Obecné zastupiteľstvo:
Ölvediová Agáta – zástupkyňa starostky
Bálint Krisztina
Hendrík Ján
Rajnoha Marieta
Vígh Tibor

Google Mapa