Obec podpísala zmluvu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutí dotácie 12 350 € pre projekt „Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Malá nad
Hronom". Spoluúčasť obce na projekte je plánovaná vo výške 650 €, čo je 5 % z celkového rozpočtu projektu, ktorý je plánovaný vo výške 13 000 €. V súčasnosti prebieha kontrola procesu verejného obstarávania dodávateľa prác. 

 

Ing. Rita Pásztorová
starostka obce

 


Malá nad Hronom

Ďalšie odkazy


RRA - Južný región, Štúrovo

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00 ------------

Erb obce Malá nad Hronom

Adresa úradu

Obecný úrad Malá nad Hronom č.2
943 65 Kamenica nad Hronom

Tel.: 036/753 42 60
Mobil: 0918/349 837
mail: obecmalanadhronom@gmail.com
web: www.malanadhronom.sk

Ochrana osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00309079

Samospráva

Starostka obce:
Ing.Rita Pásztorová

Obecné zastupiteľstvo:
Ölvediová Agáta
Bálint Krisztina
Hendrík Ján - zástupca starostky
Rajnoha Marieta
Vígh Tibor

Google Mapa